AV 3000

790636

Дата на пускане в продажба 2002

Проблем с продукт

НА ТАБЛОТО НЕ СЕ ИЗПИСВА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ИЗПИСАНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е ТРУДНО ЧЕТИМА

Изписаната информация е трудно четима или на екрана не се изписва никаква информация

 

 

           =>Батериите са изхабени
 
Сменете батериите

ТАБЛОТО СВЕТВА, НО НЕ СЕ ИЗПИСВА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ

Таблото е включено към ел.мрежа и въпреки това на екрана не се изписва никаква информация

 

 

           =>Неправилно включване на таблото към ел.мрежа
Проверете всички свързвания към таблото

ГРЕБНИЯТ ТРЕНАЖОР РАБОТИ ШУМНО

Гребният тренажор работи шумно

 

 

           =>Винтовете са развинтени
Затегнете отново всички видими винтове
           =>Механизмът не е смазан и корпусът на уреда работи шумно
Смажете съединителните елементи и релсата на корпуса със силиконов спрей

ЛИПСВАЩИ ИЛИ СЧУПЕНИ КОМПОНЕНТИ

Натиснете „НЕ”

Ръководства и приложения

Към началото