BM 530

8288744

Дата на пускане в продажба 2015

Проблем с продукт

ПЛОТЪТ ЗА ТРЕНИРОВКА НА МУСКУЛИТЕ ИЗДАВА ШУМ

Винтовете не са добре затегнати      

 =>Затегнете всички видими винтове

 

Уредът не е смазан

 =>Ако е необходимо, смажете съединителните елементи и поставката за тежести със сиконов спрей

ТЕЖЕСТИТЕ СЕ ИЗДЪРПВАТ ТРУДНО

Проблеми с монтирането   

 

           => Проверете дали макарите не са прекалено затегнати
           =>Проверете дали кабелите не са излезли извън улея на всяка от макарите
           => Консултирайте ръководството за употреба, за да се уверите, че кабелите са правилно прекарани

КАБЕЛИТЕ СЕ УСУКВАТ

Проблеми с монтирането

 

           =>Поставете кабелите на пода максимално добре опънати. След това ги поставете отново на уреда без да ги усуквате.

ЛИПСВАЩИ ИЛИ СЧУПЕНИ КОМПОНЕНТИ

Натиснете „НЕ”

Ръководства и приложения

Към началото