BM 970

8047675

Дата на пускане в продажба 2012

Проблем с продукт

ПЛОТЪТ ЗА ТРЕНИРОВКА НА МУСКУЛИТЕ ИЗДАВА ШУМ

Винтовете не са добре затегнати      

 =>Затегнете всички видими винтове

 

Уредът не е смазан

 =>Ако е необходимо, смажете съединителните елементи и поставката за тежести със сиконов спрей

ТЕЖЕСТИТЕ СЕ ИЗДЪРПВАТ ТРУДНО

Проблеми с монтирането   

 

           => Проверете дали макарите не са прекалено затегнати
           =>Проверете дали кабелите не са излезли извън улея на всяка от макарите
           => Консултирайте ръководството за употреба, за да се уверите, че кабелите са правилно прекарани

КАБЕЛИТЕ СЕ УСУКВАТ

Проблеми с монтирането

 

           =>Поставете кабелите на пода максимално добре опънати. След това ги поставете отново на уреда без да ги усуквате.

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

1. Батериите са неправилно поставени

           =>Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени

 

2. Батериите са изхабени

          => Сменете батериите

БРОЯЧЪТ СВЕТВА, НО НЕ ИЗПИСВА ДАННИ

Неправилно свързване

 

          =>Проверете правилното свързване на уреда, както е посочено по-долу
          =>Проверете дали магнитът е правилно поставен пред датчика, както е посочено по-долу
 
Проблеми при поставяне на датчика - тежестите
           =>Проверете дали датчика е правилно поставен върху горната част на стойката и дали е завъртян към магнита

СТОЙКАТА ЗА ТЕЖЕСТИ НЕ Е ВЪРХУ КАУЧУКОВАТА ЧАСТ (ИМАТЕ УСЕЩАНЕТО, ЧЕ КАБЕЛЪТ Е ПРЕКАЛЕНО КЪС)

Хоризонталните подложки за макарите са лошо поставени

           =>Поставете правилно поставката на макарите. Винтовете трябва да са в 2-та края, както е посочено по-долу

 

ИМАМ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УПРАЖНЕНИЕ 24 „КВАДРИЦЕПС”

Винтовете са прекалено силно затегнати

            =>Намалете степента на затягане на винтовете

 

ЛИПСВАЩИ ИЛИ СЧУПЕНИ КОМПОНЕНТИ

Натиснете „НЕ”

Ръководства и приложения

Към началото