COMFORT RUN

8371087

Дата на пускане в продажба 2016

СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ

ПЪТЕКАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

     

 

 

ПЪТЕКАТА ЗА БЯГАНЕ ИЗДАВА ШУМ

   

 

РЕГУЛИРАНЕ СТЕПЕНТА НА ОБТЯГАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА БЯГАНЕ

 

 

СМАЗВАНЕ НА ЛЕНТАТА ЗА БЯГАНЕ

 

 

БЯГАЩАТА ЛЕНТА НАМАЛЯВА СКОРОСТТА НА ДВИЖЕНИЕ, КОГАТО ХОДИТЕ ВЪРХУ НЕЯ

Проверете обтегнатостта на лентата, като консултирате информацията от раздел „ Регулиране степента на обтягане на лентата за бягане\"                      

 

НАКЛОНЪТ НА ПЪТЕКАТА НЕ СЕ ПРОМЕНЯ ПРАВИЛНО

* Ако пътеката за бягане не е имала време да калибрира наклона

=> изключете и включете уреда, след това сложете ключа за безопасност.

=> Изчакайте докато пътеката се калибрира. Наклонът ще достигне до максимално ниво, а след това ще се върне на нулево положение. Операцията може да отнеме няколко минути.

 

*За да предизвикате принудително калибриране на пътеката:

1. Натиснете бутон « STOP » и « SPEED+ » едновременно.

2. Сложете ключа за безопасност, като държите бутоните натиснати.

3. Натиснете бутон « STOP » еднократно. На екрана ще се появи съобщение с информация.

4. Натиснете бутон « INCLIN+ », за да стартирате калибрирането.  

БЯГАЩАТА ПЪТЕКА СЕ ИЗКЛЮЧВА ПО ВРЕМЕ НА ТРЕНИРОВКА

                   

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

 

     

Ръководства

Към началото