E SHAPE ELLIPTICAL

8363893

Дата на пускане в продажба 2016

Проблем с продукт

КОНЗОЛАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

1. Проверете дали кабелите откъм задната страна на конзолата са правилно свързани.  

     

2. Проверете дали стойката и корпусът са правилно свързани.

                                 

3. Проверете дали адаптерът е правилно свързан към велоергометъра и се уверете, че контактът работи.

 

 

КОНЗОЛАТА НЕ ПОКАЗВА ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Като стандартна настройка вашето табло за управление ви дава стойностите на разстоянието и скоростта в км и км/ч. За да преминете на мерна единица миля:
 
1/ Изключете таблото за управление.
 
2/ Натиснете основния бутон за повече от 3 секунди \" OK\".
 
3/ Изберете мерната единица с бутоните \"- +\"
 
4/ Потвърдете, като натиснете основния бутон \"OK\" , на таблото за управление автоматично се включва главният екран
 
 
,

ЧУВА СЕ ШУМ, КОГАТО ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ Е ВКЛЮЧЕН

Затегнете всички стърчащи болтове

 
 
 
 
 
 

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

 

 
 
 

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 
 
 
 
 

Ръководства и приложения

Към началото