EL 100

8398006

Сервиз

СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ

  ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

=> Велоергометърът не функционира, когато е включен на батерии

Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови.

  НА ТАБЛОТО НЕ СЕ ИЗПИСВАТ ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Проблеми с конфигуриране на таблото

=> Проверете дали копчето на задната страна на таблото е на позиция „км”, ако искате разстоянието да се измерва в км, или на позиция " Mi" за измерване в мили

=> Натиснете бутон " RESET ", за да извършите промяна

  ЧУВА СЕ ШУМ, КОГАТО ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ Е ВКЛЮЧЕН

Затегнете всички стърчащи болтове

  НЕ МОГА ДА ЗАВЪРТЯ ПЕДАЛИТЕ

Десният (R) и левият педал (L) не са затегнати в идна и съща посока

  ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

 

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно.

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ
Към началото