hg compact rouge

HOME GYM COMPACT NEW COLOR

Réf: 8503175

Дата на пускане в продажба: 2018

Сервиз

Проблем с продукт

УРЕДЪТ РАБОТИ ШУМНО

Винтовете не са добре затегнати    

 =>Затегнете всички видими винтове

 

Уредът не е смазан

 =>Ако е необходимо, смажете съединителните елементи и поставката за тежести със сиконов спрей

ТЕЖЕСТИТЕ СЕ ИЗДЪРПВАТ ТРУДНО

Проблеми с монтирането   

=> Проверете дали макарите не са прекалено затегнати

=>Проверете дали кабелите не са излезли извън улея на всяка от макарите

=> Консултирайте ръководството за употреба, за да се уверите, че кабелите са правилно прекарани

КАБЕЛИТЕ НЕ СА ДОСТАТЪЧНО ДОБРЕ ОПЪНАТИ

След продължителна употреба, кабелите се удължават и отпускат

=>За да опънете отново кабелите, свалете от пружината 1 или дори 2 халки  от веригата

 

КАБЕЛЪТ СЕ УСУКВА ИЛИ СЕ ПЛЪЗГА ЛОШО.

Кабелът е неправилно поставен при монтажа.

=>Проверете дали кабелът е правилно поставен и дали е в съответствие с инструкциите, посочени в ръководството за употреба.

НЕ ЗНАМ КЪДЕ ДА ПОСТАВЯ УСТРОЙСТВОТО СРЕЩУ ПРИЩИПВАНЕ НА ПРЪСТИ

 Проблеми с монтирането

=>Големите устройства срещу прищипване на пръсти се поставят след като дисковете вече се намират в тръбата

=>Малките устройства срещу прищипване на пръсти се поставят върху хоризонталните елементи

Ръководства и приложения

Към началото