TC 490

8114073

Дата на пускане в продажба 2009

Проблем с продукт

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

Бягащата пътека е неправилно включена към ел.мрежа      

 

 

           => Проверете дали контакта е правилно включен и след това се уверете, че главният бутон на пътеката е на позиция « 1 ».
           =>  След това проверете дали е поставен защитния ключ
           => Проверете и натиснете съединителя, в случай, че не е правилно поставен.

ЦЕНТРИРАНЕ НА БЯГАЩАТА ЛЕНТА

 Бягащата лента не е центрирана.

 

 

Етап 1 :
Използвайте шестограмен ключ (BTR), предоставен ви с бягащата пътека
 
Етап 2 :
 1) Включете пътеката на ниска скорост (4 кm/ч.)
 
2) Поставете ключа в страничния винт, намиращ се на извивката на бягащата лента.

 
3)   Завъртете по посока на часовниковата стрелка на четвърт оборот, докато лентата се върне на началната си позиция.
 
4) Направете пауза от около 30 секунди между отделните завъртания

БЯГАЩАТА ПЪТЕКА РАБОТИ ШУМНО

Болтовете не са затегнати

 

           =>  Затегнете отново всички винтове

 

 

Бягащата лента не е центрирана     
           => Изберете „Центриране на бягащата лента”      
 

Бягащата лента не е смазана
           => Изберете „Смазване на бягащата лента”

 

КОГАТО СЕ КАЧА НА ПЪТЕКАТА, СКОРОСТТА НАМАЛЯВА

Бягащата лента е прекалено силно опъната

 

           => Изберете „степен на опъване на бягащата лента”

 

 

БЯГАЩАТА ЛЕНТА Е ПРЕКАЛЕНО СИЛНО ОПЪНАТА

 

Етап 1: 
Използвайте шестограмен ключ (BTR), предоставен ви с бягащата пътека
 
Етап 2:
1)  Натиснете бутон  \"GO\".
 
2) Увеличете скоростта до 5 км/ч.
 
3) Завъртете двата регулиращи винта по посока на часовниковата стрелка на четвърт оборот.
 
4) При необходимост, повторете етап 3.

МОТОРЪТ НА ПЪТЕКАТА РАБОТИ БАВНО ИЛИ СЕ ИЗКЛЮЧВА, А ТАБЛОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА СВЕТИ.

Бягащата лента е прекалено силно опъната

 

           => Проверете степента на опъване на бягащата лента – необходимо е да има 3 сантиметра между платформата и лентата, като това разстояние трябва да бъде измерено по средата на платформата

 

           => В противен случай, проверете двата шестограмни винта в задната част на пътеката от двете страни на лентата и след това отхлабете бягащата лента

НАКЛОНЪТ НА ПЪТЕКАТА НЕ РАБОТИ ИЛИ Е БЛОКИРАН

Пътеката не е имала време да калиброва наклона

 

 

           => Изгасете уреда, включете го отново и поставете защитния ключ
           => Включете цикъл калибриране. Пътеката ще достигне максималния си капацитет и след това ще се върне на ниво нула.
 
Необходими са няколко минути, за да се извърши тази операция

ПЪТЕКАТА ФУНКЦИОНИРА ШУМНО И НА ДИСПЕЯ НЕ СЕ ОТЧИТАТ ДАННИ, А САМО МАЛКИ МИГАЩИ ЧЕРТИЧКИ ( - - )

 Пътеката е в режим Калибриране.

 

           => Изчакайте 2-3 минути, докато калибрирането приключи. Ще констатирате, че пътеката ще се повдигне и след това ще се върне в изходно положение. Конзолата ще светне след края на калибрирането.

СМАЗВАНЕ НА БЯГАЩАТА ЛЕНТА

 

   => Редовно проверявайте дали зоната между бягащата пътека и корпуса е добре смазана. 
   => Тази зона трябва винаги да бъде смазана.
   Смазвайте бягащата лента от вътрешната страна, както е показано по-долу
 
   => Достатъчни са 2 впръсквания от лявата и дясната страна на бягащата лента.
   => След като извършите впръскванията, завъртете лентата на празен ход в продължение на 5 минути със скорост 5 км/ч. 
 
   => Необходимо е редовно да повтаряте тази операция (след използване на уреда в продължение на 10 часа), за да осигурите продължителен живот на пътеката. 

НА ТАБЛОТО НЕ СЕ ИЗПИСВАТ ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Ръководства и приложения

Към началото