VA 510

8193566

Дата на пускане в продажба 2011

Сервиз

Проблем с продукт

ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ СЕ ЧУВА ЩТРАКВАНЕ.

Педалите не са добре затегнати

 

           =>Развинтете педалите и след това ги затегнете силно

 

Ръководства и приложения

Към началото