VE 580

8077280

Дата на пускане в продажба 2008

Проблем с продукт

ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ СЕ ЧУВА ЩТРАКВАНЕ.

Педалите не са добре затегнати

 

           =>Развинтете педалите и след това ги затегнете силно

 

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

1. Проблеми с монтажа

 

           => На нивото на задната страна на таблото

Използвайте ръководството за употреба, за да проверите правилното свързване на уреда откъм задната страна на таблото

 

           => На нивото на мястото на свързване на двата тръбни елемента

Използвайте ръководството за употреба, за да проверите дали електрическите кабели са правилно включени към ел.мрежа.

 

2. Проблеми с ел.захранване

 

           => Велоергометърът не функционира, когато е включен на батерии

Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови.

 

           =>Велоергометърът е включен към ел. Мрежа

Проверете дали адапторът е правилно включен към велоергометъра, дали е свързан към ел. мрежа и дали ел. контакт работи.

 

3. Проблеми по време на употреба на уреда

 

Забележка: таблото няма да светне,  ако използвате едновременно батерии и свързване към ел. мрежа.      

 

 

ИМАМ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЪРТЕНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

1. Вие не успявате да монтирате педалите

 

           =>Неправилно монтиране на педалите

Уверете се, че педалът с обозначение R е монтиран от дясната страна на уреда, а педалът с обозначение L – от лявата му страна.

 

2. Педалирането е шумно

 

 =>  Проверка на правилното монтиране на педалите.

Уверете се, че шайбите са правилно поставени, така както е посочено в ръководството за монтаж и че всички винтове са добре затегнати.

 

 

 

 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ РАБОТИ ШУМНО

Винтовете не са добре затегнати

 

           =>Затегнете всички видими винтове 

ЛИПСВАЩИ ИЛИ СЧУПЕНИ КОМПОНЕНТИ

 Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

НА ТАБЛОТО НЕ СЕ ИЗПИСВАТ ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Проблеми с конфигуриране  на таблото

 

           => Проверете дали копчето на задната страна на таблото е на позиция „км”, ако искате разстоянието да се измерва в км, или на позиция \" Mi\" за измерване в мили

 

           => Натиснете бутон \" RESET \", за да извършите промяна

ТРУДНОСТИ ПРИ УЛАВЯНЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

Индикаторът за сърдечния ритъм не мига или мига неравномерно 

=> Проверете дали коланът за измерване на сърдечната честота е правилно поставен (консултирайте ръководството за ползване на колана за сърдечната честота).

 

 

ИМАМ ПРОБЛЕМ СЪС СЪПРОТИВЛЕНИЕТО

Конзолата светва, но съпротивлението остава на стойност 1

 

 

Проверете дали намиращите се в съединителя пластини са прегънати.
           => сгънете отново пластините в правилната посока.

Ръководства и приложения

Към началото