VE E-SHAPE+

8358831

Дата на пускане в продажба 2016

Проблем с продукт

КОНЗОЛАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

1. Проверете дали кабелите откъм задната страна на конзолата са правилно свързани.

2. Проверете дали адаптерът е правилно свързан към велоергометъра и се уверете, че контактът работи.

 

 

 

 

 

КОНЗОЛАТА НЕ ПОКАЗВА ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Като стандартна настройка вашето табло за управление ви дава стойностите на разстоянието и скоростта в км и км/ч. За да преминете на мерна единица миля:   1/ Изключете таблото за управление.   2/ Натиснете основния бутон за повече от 3 секунди \" OK\".   3/ Изберете мерната единица с бутоните \"- +\"   4/ Потвърдете, като натиснете основния бутон \"OK\" , на таблото за управление автоматично се включва главният екран     ,

ЧУВА СЕ ШУМ, КОГАТО ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ Е ВКЛЮЧЕН

Затегнете всички стърчащи болтове

 

 

   

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

 

 

     

ТРУДНОСТИ ПРИ УЛАВЯНЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

Индикаторът за сърдечния ритъм не мига или мига неравномерно 

=> Проверете дали коланът за измерване на сърдечната честота е правилно поставен (консултирайте ръководството за ползване на колана за сърдечната честота).

 

 

 

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

         

КОМПЮТЪРЪТ ИЗПИСВА КОД E2 ИЛИ E3.
Към началото