VM 400 2010

8158289

Дата на пускане в продажба 2014

Проблем с продукт

ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ СЕ ЧУВА ЩТРАКВАНЕ.

Педалите не са добре затегнати

 

           =>Развинтете педалите и след това ги затегнете силно

 

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

1. Проблеми с монтажа

 

           => На нивото на задната страна на таблото

Използвайте ръководството за употреба, за да проверите правилното свързване на уреда откъм задната страна на таблото

 

           => На нивото на мястото на свързване на двата тръбни елемента

Използвайте ръководството за употреба, за да проверите дали електрическите кабели са правилно включени към ел.мрежа.

 

2. Проблеми с ел.захранване

 

           => Велоергометърът не функционира, когато е включен на батерии

Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови.

 

           =>Велоергометърът е включен към ел. Мрежа

Проверете дали адапторът е правилно включен към велоергометъра, дали е свързан към ел. мрежа и дали ел. контакт работи.

 

3. Проблеми по време на употреба на уреда

 

Забележка: таблото няма да светне,  ако използвате едновременно батерии и свързване към ел. мрежа.      

 

 

ИМАМ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЪРТЕНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

1. Вие не успявате да монтирате педалите

 

           =>Неправилно монтиране на педалите

Уверете се, че педалът с обозначение R е монтиран от дясната страна на уреда, а педалът с обозначение L – от лявата му страна.

 

2. Педалирането е шумно

 

 =>  Проверка на правилното монтиране на педалите.

Уверете се, че шайбите са правилно поставени, така както е посочено в ръководството за монтаж и че всички винтове са добре затегнати.

 

 

 

 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ РАБОТИ ШУМНО

Винтовете не са добре затегнати

 

           =>Затегнете всички видими винтове 

ИМАМ ПРОБЛЕМ СЪС СЪПРОТИВЛЕНИЕТО

1. Промених позицията на шайбата за съпротивление, но не забелязвам промяна.

 

           =>Неправилно включване на кабела

Развинтете стойката на кормилото и проверете дали кабелът е включен правилно.

 

           =>Уверете се, че черната подложка, разположена в долната част на кабела, е извадена.

 

2. Ниво 1 е по-твърдо от нормалното   

 

           =>Неправилно включване на кабела

Развинтете стойката на кормилото и проверете дали кабелът е включен правилно.

 

 

 

ЛИПСВАЩИ ИЛИ СЧУПЕНИ КОМПОНЕНТИ

 Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

ПЕДАЛИРАНЕТО Е ШУМНО

Педалирането е шумно

 

 =>  Проверка на правилното монтиране на педалите.

Ръководства и приложения

Към началото