VM COMFORT

8328240

Дата на пускане в продажба 2014

Проблем с продукт

КОНЗОЛАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

1- Проверете дали кабелите откъм задната страна на конзолата са правилно свързани.        

2- Проверете дали стойката и корпусът са правилно свързани.                                  

3- Проверете дали адаптерът е правилно свързан към велоергометъра и се уверете, че контактът работи.

 

КОНЗОЛАТА НЕ ПОКАЗВА ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Конзолата е в режим на изчакване.

 

1 - Натисните бутон \"Start\" докато на екрана се изпише KM или MI.                                                                    

2 - Натиснете дясната стрелка за смяна на мерната единица.  KM = километри  MI = мили.                        

3 - Натиснете бутон \"Start\", за да потвърдите.

 

    

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ НЕ Е СТАБИЛЕН

 

 

 

НЕ МОГА ДА ЗАВЪРТЯ ПЕДАЛИТЕ

  Десният (R) и левият педал (L) не са затегнати в идна и съща посока : 

 

 

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

ЧУВА СЕ ШУМ, КОГАТО ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ Е ВКЛЮЧЕН

Затегнете всички стърчащи болтове

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

КАК ДА ПОДДЪРЖАТЕ ВЕЛОЕРГОМЕТЪРА СИ?

1. Изключвайте адаптера му след всяка употреба.

 

2. Почиствайте с мека кърпа (навлажнена) след всяка употреба.

 

3. Проверявайте редовно стабилността на уреда, както и завиването на винтовете според указанията за употреба.

 

4. В случай на дълго отсъствие, се уверете

- че сте извадили батериите,

- че уредът не се намира на слънце или на влажно място.

Ръководства и приложения

Към началото