VM E SEAT

8372431

Дата на пускане в продажба 2016

Проблем с продукт

КОНЗОЛАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

1. Проверете дали кабелите откъм задната страна на конзолата са правилно свързани.

2. Проверете дали адаптерът е правилно свързан към велоергометъра и се уверете, че контактът работи.

 

КОНЗОЛАТА НЕ ПОКАЗВА ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Като стандартна настройка вашето табло за управление ви дава стойностите на разстоянието и скоростта в км и км/ч. За да преминете на мерна единица миля:
 
1/ Изключете таблото за управление.
 
2/ Натиснете основния бутон за повече от 3 секунди \" OK\".
 
3/ Изберете мерната единица с бутоните \"- +\"
 
4/ Потвърдете, като натиснете основния бутон \"OK\" , на таблото за управление автоматично се включва главният екран
 
 
,

ЧУВА СЕ ШУМ, КОГАТО ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ Е ВКЛЮЧЕН

Затегнете всички стърчащи болтове

 
 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ НЕ Е СТАБИЛЕН

В случай на нестабилност при ползване, завъртете единия или едновременно и двата кръгли лоста, разположени отстрани на задния крак на велоергометъра, докато нестабилността бъде отстранена.

 

 

.

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 
 
 
 
 

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

 
 

ТРУДНОСТИ ПРИ УЛАВЯНЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

Индикаторът за сърдечния ритъм не мига или мига неравномерно 

=> Проверете дали коланът за измерване на сърдечната честота е правилно поставен (консултирайте ръководството за ползване на колана за сърдечната честота).

 

 

СВЪРЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД DOMYOS КЪМ ВАШИЯ ТАБЛЕТ/СМАРТФОН.

1/ Изтеглете приложението Domyos E-connected от МАГАЗИНА ЗА ПРИЛОЖЕНИЯ (APP STORE) или GOOGLE PLAY

 

2/ Отворете приложението.

 

3/ Приближете вашия таблет/смартфон до уреда. За да може функцията да заработи, поставете таблета върху стойката срещу оптичния датчик (вижте схемата за функциониране на конзолата).

 

Ако вашият Bluetooth® е активиран: Уредът ще го разпознае веднага. След което името на уреда ще се изпише на екрана: Щракнете върху OK.

Ако вашият Bluetooth® не е активиран: ще се отвори прозорец и ще се появи съобщение, приканващо ви да активирате Bluetooth® за свърз- ване с вашия уред.

 

 

4/ След свързване на вашия таблет/смартфон с уреда следната икона светва на екрана.

 

5/ Проучете приложението, като следвате указанията на вашия виртуален треньор или създайте защитен Domyos акаунт, определете вашата цел и стартирайте персонализираната си тренировка

 

 

 

 

PROBLEM WITH APPLICATION "E-CONNECTED"

Please click on the picture

 

 

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

 
 
 
 

КАК ДА ПОДДЪРЖАТЕ ВЕЛОЕРГОМЕТЪРА СИ?

1. Изключвайте адаптера му след всяка употреба.

 

2. Почиствайте с мека кърпа (навлажнена) след всяка употреба.

 

3. Проверявайте редовно стабилността на уреда, както и завиването на винтовете според указанията за употреба.

 

4. В случай на дълго отсъствие, се уверете

- че сте извадили батериите,

- че уредът не се намира на слънце или на влажно място.

Ръководства и приложения

Към началото