VM ESSENTIAL 2

2112656

Дата на пускане в продажба 2016

Проблем с продукт

КОНЗОЛАТА НЕ СЕ ВКЛЮЧВА

 

Проблеми с монтажа

 

           => На нивото на задната страна на таблото

Използвайте ръководството за употреба, за да проверите правилното свързване на уреда откъм задната страна на таблото

 

           => На нивото на мястото на свързване на двата тръбни елемента

Използвайте ръководството за употреба, за да проверите дали електрическите кабели са правилно включени към ел.мрежа.

 

Проблеми с ел.захранване

 

           => Велоергометърът не функционира, когато е включен на батерии

Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови.

 

           =>Велоергометърът е включен към ел. Мрежа

Проверете дали адапторът е правилно включен към велоергометъра, дали е свързан към ел. мрежа и дали ел. контакт работи.

 

Проблеми по време на употреба на уреда

 

Забележка: таблото няма да светне,  ако използвате едновременно батерии и свързване към ел. мрежа. 

 
 

КОНЗОЛАТА НЕ ПОКАЗВА ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

НЕ МОГА ДА ЗАВЪРТЯ ПЕДАЛИТЕ

Десният (R) и левият педал (L) не са затегнати в идна и съща посока

 

 

 
 
 
 

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

 

ЧУВА СЕ ШУМ, КОГАТО ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ Е ВКЛЮЧЕН

Затегнете всички стърчащи болтове

 

 
 
 
 
 

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

 

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

 
 
 
 

КАК ДА ПОДДЪРЖАТЕ ВЕЛОЕРГОМЕТЪРА СИ?

1. Изключвайте адаптера му след всяка употреба.

 

2. Почиствайте с мека кърпа (навлажнена) след всяка употреба.

 

3. Проверявайте редовно стабилността на уреда, както и завиването на винтовете според указанията за употреба.

 

4. В случай на дълго отсъствие, се уверете

- че сте извадили батериите,

- че уредът не се намира на слънце или на влажно място.

Ръководства и приложения

Към началото