VM ESSENTIAL

8364829

Дата на пускане в продажба 2016

Проблем с продукт

ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ СЕ ЧУВА ЩТРАКВАНЕ.

Педалите не са добре затегнати

 

           =>Развинтете педалите и след това ги затегнете силно

 

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

=> Велоергометърът не функционира, когато е включен на батерии

Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови.

 

 

 

 

ИМАМ ПРОБЛЕМ ПРИ ВЪРТЕНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

1. Вие не успявате да монтирате педалите

 

           =>Неправилно монтиране на педалите

Уверете се, че педалът с обозначение R е монтиран от дясната страна на уреда, а педалът с обозначение L – от лявата му страна.

 

2. Педалирането е шумно

 

 =>  Проверка на правилното монтиране на педалите.

Уверете се, че шайбите са правилно поставени, така както е посочено в ръководството за монтаж и че всички винтове са добре затегнати.

 

 

 

 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ РАБОТИ ШУМНО

Винтовете не са добре затегнати

 

           =>Затегнете всички видими винтове 

ИМАМ ПРОБЛЕМ СЪС СЪПРОТИВЛЕНИЕТО

1. Промених позицията на шайбата за съпротивление, но не забелязвам промяна.

 

           =>Неправилно включване на кабела

Развинтете стойката на кормилото и проверете дали кабелът е включен правилно.

 

           =>Уверете се, че черната подложка, разположена в долната част на кабела, е извадена.

 

2. Ниво 1 е по-твърдо от нормалното   

 

           =>Неправилно включване на кабела

Развинтете стойката на кормилото и проверете дали кабелът е включен правилно.

 

 

 

НА ТАБЛОТО НЕ СЕ ИЗПИСВАТ ПРАВИЛНИТЕ ЕДИНИЦИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО

Проблеми с конфигуриране  на таблото

 

           => Проверете дали копчето на задната страна на таблото е на позиция „км”, ако искате разстоянието да се измерва в км, или на позиция \" Mi\" за измерване в мили

 

           => Натиснете бутон \" RESET \", за да извършите промяна

ПЕДАЛИРАНЕТО Е ШУМНО

Педалирането е шумно

 

 =>  Проверка на правилното монтиране на педалите.

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

 

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

 
 
 
 

КАК ДА ПОДДЪРЖАТЕ ВЕЛОЕРГОМЕТЪРА СИ?

1. Изключвайте адаптера му след всяка употреба.

 

2. Почиствайте с мека кърпа (навлажнена) след всяка употреба.

 

3. Проверявайте редовно стабилността на уреда, както и завиването на винтовете според указанията за употреба.

 

4. В случай на дълго отсъствие, се уверете

- че сте извадили батериите,

- че уредът не се намира на слънце или на влажно място.

Ръководства и приложения

Към началото