VS 700

8382092

Дата на пускане в продажба 2017

Проблем с продукт

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

1. Проверете дали кабелите откъм задната страна на конзолата са правилно свързани.

 

2. Велоергометърът не функционира, когато е включен на батерии Проверете дали полюсите на батериите +/- са правилно поставени. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови.

 

 
 
 

НЕПРАВИЛНО ИЗПИСВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕТО ИЛИ СКОРОСТТА

Проверете позицията на датчика.
 
Разстоянието между датчика и магнита, разположен върху предното колело, трябва да бъде 1 или 2 мм.

 

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

 

 
 
 
 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ РАБОТИ ШУМНО

Винтовете не са добре затегнати

 

           =>Затегнете всички видими винтове 

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

 
 
 

Ръководства и приложения

Към началото