VS 930

8309439

Дата на пускане в продажба 2013

Проблем с продукт

ТАБЛОТО НЕ СВЕТВА

ЧУВА СЕ ЩРАКВАНЕ ПРИ ВСЯКО ЗАВЪРТАНЕ НА ПЕДАЛИТЕ

Разхлабете педалите с един оборот и след това ги затегнете много силно

 

 
 
 
 

ВЕЛОЕРГОМЕТЪРЪТ РАБОТИ ШУМНО

Винтовете не са добре затегнати

 

           =>Затегнете всички видими винтове 

ЛИПСВАЩА ИЛИ СЧУПЕНА ЧАСТ

Потърсете номера на частта и натиснете \"NON\"

 

 
 
 
 
 

Ръководства и приложения

Към началото